29 juni 2010

Maak duurzaamheid concreet met duurzaamheidsverslag

De criteria voor duurzaam inkopen van Agentschapnl zijn een eerste stap in het aankoopbeleid van overheden en, in hun kielzog, bedrijven. Dat daar behoorlijk wat haken en ogen aan zitten, is inmiddels bekend. De criteria 2.0, zoals deze op dit moment voor diverse productgroepen worden vastgesteld, zullen hopelijk beter aansluiten bij het niveau van koplopers in de markt.

Ondertussen is de bal wel aan het rollen gebracht. Misschien niet hard genoeg, maar de eerste stappen zijn gezet. Ook op het gebied van ketenverantwoordelijkheid komen de eerste signalen de markt in. Want duurzaamheid geen loos begrip, maar is noodzakelijk om de wereld bewoonbaar te houden. Bekijk bijvoorbeeld de wereldklok, ontwikkeld door Poowaddle. En zie hoe de wereld ervoor staat. Op de wereldklok is onder andere het energieverbruik en de aanwas van de wereldbevolking in real time te zien.

Ketenverantwoordelijkheid houdt in dat bedrijven eisen gaan stellen aan hun leveranciers. Een voorbeeld hiervan is de CO2 prestatieladder, zoals deze onlangs door ProRail is vastgesteld.

Heel in het kort komt de CO2 prestatieladder hierop neer. Bedrijven moeten (in meerdere fasen) aantonen wat zij doen om CO2 te besparen. Hoe hoger bedrijven scoren op de ladder, hoe meer korting zij krijgen op de aanbesteding die zij bij ProRail neerleggen. Ook aan deze ladder zitten uiteraard haken en ogen, maar het is een interessante ontwikkeling, dat zeker een duurzaam sneeuwbaleffect kan opleveren. Het is een voorbeeld van de eisen die in de toekomst steeds vaker gesteld zullen gaan worden aan overheden en bedrijven.

Ondertussen wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om concreet te maken wat zij nu precies doen op het gebied van duurzaamheid. En daarvoor kunnen bedrijven verschillende instrumenten hanteren:
-keurmerken, zoals FSC, European ECO Flower etc
-Managementsystemen, zoals ISO 260000, ISO 9001, EMAS
-Duurzaamheidsverslag

Keurmerken en managementsystemen
Keurmerken zijn er in allerlei vormen en varianten. Alleen al in Europa zijn er op het gebied van MVO zo’n 400 verschillende varianten. Geen wonder dat eindgebruikers en consumenten daar geen touw meer aan vast kunnen knopen. Bovendien mogen keurmerken nog steeds niet worden genoemd als eis bij Europese aanbestedingen (European Eco Flower uitgezonderd).

Managementsystemen geven een beschrijving van diverse processen, zoals ISO 9001. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om klanttevredenheid te verhogen. Dit door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

ISO 26000
Sinds 2005 is de wereldorganisatie voor normalisatie ISO gestart met het opstellen van de ISO 26000, Guidance on Social Responsibility, een wereldwijde richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze richtlijn helpt bedrijven en organisaties om op een praktische manier met MVO aan de slag te gaan. Op dit moment is bij NEN kostenloos een digitale versie (PDF-download) beschikbaar van het Engelstalige normontwerp (ISO/DIS) van ISO 26000.

Kantoorinrichter Aspa was in Nederland één van de eerste bedrijven dat werkte volgens deze norm.

ISO 26000 is (nog) niet certificeerbaar, eind 2010 komt de definitieve versie beschikbaar.

Duurzaamheidsjaarverslag
Een duurzaamheidsjaarverslag of duurzaamheidsverslag is voor bedrijven een kapstok om aan te tonen hoe zij duurzaamheid in hun organisatie toepassen. Ook hier kunnen bedrijven gebruik maken van (internationale) standaard, in dit geval van het Global Reporting Initiative.

GRI verdeelt de inhoud van een duurzaamheidsverslag in 3 delen:
-een ondernemings- of organisatieprofiel;
-een beschrijving van de managementaanpak van duurzaam ondernemen
- een set van prestatie-indicatoren (economisch, milieu en sociaal).

De richtlijnen voor een duurzaamheidsverslag kunnen op de site van GRI worden gedownload.
Overigens streeft GRI ernaar duurzaamheidsverslaglegging vanaf 2015 verplicht te stellen voor alle grote en middelgrote bedrijven die lid zijn van de OECD.

Ook voor MKBEen duurzaamheidsverslag is niet alleen interessant voor grote bedrijven. Ook voor het MKB helpt een duurzaamheidsverslag informatie over duurzaamheid op een heldere en professionele manier te communiceren naar betrokkenen, klanten en stakeholders. Een duurzaamheidsverslag laat niet alleen zien wat een bedrijf heeft bereikt, maar ook hoe dat is gebeurd. Het duurzaamheidsverslag is een managementinstrument, waarmee doelen kunnen worden gesteld en helpt een benchmark te maken om het bedrijf af te zetten tegen de concurrentie.
Een duurzaamheidsverslag kan zowel in op papier als in digitale versie worden gepubliceerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.