09 juni 2011

Groener datacenter voor Thales Nederland

Thales Nederland en Cofely sloten onlangs een overeenkomst voor de verbouwing van het Thales datacenter in Hengelo. Cofely Datacenter Solutions, onderdeel van van GDF SUEZ Energy Service, tekent voor de vernieuwing van de koelmachines en de volledige ombouw van het datacenter. Ook is zij verantwoordelijk voor de stroomvoorziening, koeling, klimaatbeheersing en brandveiligheid van het datacenter.

De toepassing van de koelapparatuur levert volgens Cofely een substantiële verlaging van de energiekosten op. Een besparing die naar verwachting overeenkomt met een CO2-reductie van ruim 211 ton.

Thales Nederland BV in Hengelo - voorheen Hollandse Signaalapparaten BV - heeft ruim 1.600 medewerkers in dienst en vervaardigt elektronische rondzoek- en besturingssystemen, het merendeel voor militaire doeleinden van diverse Overheden.

Minder energie
Cofely wil met de verbouwing de beschikbaarheid van de IT-systemen te verhogen en tegelijkertijd de energiekosten fors te verlagen. Zo wordt de kans op uitval sterk beperkt door de toevoeging van een noodstroomaggregaat en een nieuw UPS-systeem. Hiermee is de stroomvoorziening van het datacentrum gewaarborgd voor zowel kortdurende als langdurige onderbrekingen in de stroomtoevoer.

Ook worden de continuïteit en de energy efficiency van de koeling vergroot door de installatie van nieuwe koelmachines en de plaatsing van nieuwe regelkasten. De ruimte die hierdoor vrij komt, kan beschikbaar worden gesteld voor herinrichting, bijvoorbeeld in de vorm van een kantoorbestemming.

Uitfaseren koudemiddel
Een tweede belangrijke doelstelling is het uitfaseren van het koudemiddel R22 in de gebouwgebonden koelinstallaties, inclusief het vervangen van de regelkasten. Vanaf 2015 is het gebruik van R22 of met R22 gemengde koudemiddelen verboden.

Cofely ondersteunt Thales hierbij door alle apparatuur zo aan te passen dat ze voldoen aan de koudevraag en aan de Europese wet- en regelgeving ten aanzien van de uitfasering van R22.

Het resultaat is volgens Cofely een groen datacenter waarbij we de PUE - de verhouding tussen het totale energiegebruik ten opzichte van het energieverbruik van de IT-apparatuur - wordt verlaagd, van 1,7 naar 1,2 PUE. Dit leidt tot een energiebesparing van naar verwachting bijna 30 procent. Daarnaast zal de CO2-uitstoot met bijna een derde dalen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.