16 mei 2011

Conceptadvies duurzaam inkopen MVO Nederland

VNO-NCW, MKB-Nederland en MVO Nederland hebben 8 februari 2011 een voorstel gedaan aan staatssecretaris Atsma van het ministerie van Infrastructuur & Milieu om het duurzaam inkoopbeleid een nieuwe uitwerking te geven. De initiatiefnemende partijen nemen al geruime tijd tekortkomingen waar in de praktijk van het huidige duurzaam inkoopbeleid. Inmiddels is het conceptadvies verschenen.

Grondslag voor de nieuwe beleidsaanpak (de beginselen):
1. Criteria gericht op verduurzaming en innovatie: dit betekent productgerichte doelcriteria en procescriteria gericht op verduurzaming van bedrijfsprocessen en behelst zoveel mogelijk, binnen de aanbestedingsregels, een ketenbenadering.
2. Focus op grootste inkoopvolume overheid en grootste duurzaamheidswinst.
3. Een integrale aanpak: verbetering van de criteriasystematiek en optimaal benutten van de mogelijkheden van de aanbestedingsmethodiek (zoals marktconsultatie, TCO, EMVI, gebruik van varianten, concurrentiegerichte dialoog).

4. Aansluiten bij de markt: waar algemeen geaccepteerde (product)standaarden en marktinitiatieven bestaan, sluiten de eisen van duurzaam inkopen qua doelstellingen hierbij aan.

5. People, Planet en Profit: duurzaam inkopen is evenwichtig gericht op alle MVO-aspecten, wat inhoudt dat gelijktijdig rekening wordt gehouden met milieuaspecten, sociale aspecten en winstgevendheid. Duurzaam inkopen moet leiden tot winst voor de belastingbetaler, de toeleverancier en de samenleving. Dit komt ook tot uitdrukking in de prijs die de overheid wil betalen voor het totaalplaatje van duurzaamheid, prijs, kwaliteit en veiligheid. Duurzaamheid hoeft niet altijd kostenverhogend te zijn, maar het moet wel altijd gewaardeerd worden in de prijs.

6. Innovatiebevorderend: door prestatiebelonende gunningscriteria, systeembenaderingen zoals gehanteerd door Centraal Team Doorontwikkeling Duurzaam Inkopen en als launching customer.

Methodiek
De werkgroep pleit voor een integrale aanpak, waarbij de systematiek rondom de criteria wordt geoptimaliseerd en ook meer aandacht is voor het optimaal benutten van de mogelijkheden van de aanbestedingssystematiek.

Criteria
De systematiek ziet er als volgt uit:

1. Generieke procescriteria gericht op verduurzaming van bedrijfsprocessen. Deze procescriteria zijn voor alle inkopen, mits proportioneel, te gebruiken.

2. Productgroepspecifieke doelcriteria. Deze zijn gebaseerd op algemeen geaccepteerde standaarden. Waar deze niet bestaan, stimuleert de overheid.

3. Prestatiebelonende gunningscriteria op grond van eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Ter ondersteuning worden richtlijnen ontwikkeld.

Reageren?
Reacties op het concept kunnen vóór 23 mei gericht worden aan adviesduurzaaminkopen@mvonederland.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.