08 juni 2011

Ontwikkeling Milieukeur Datacenters definitief van start

Negen projectdeelnemers ondertekenden onlangs een overeenkomst met SMK voor de ontwikkeling van een certificatieschema voor Milieukeur Datacenters - onderdeel datacenterkoeling.

Deze projectdeelnemers brengen niet alleen hun specifieke kennis in, ook leveren deze bedrijven en organisaties een financiële bijdrage van 50% van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling van de criteria. De overige 50% wordt gefinancierd door SMK.
Groene datacenters
De ontwikkeling van ‘groene' datacenters is zeer actueel; veel bedrijven zijn bezig innovatieve oplossingen te bedenken om deze bedrijfstak te verduurzamen. En de overheid heeft een belang vanwege de vermindering van de CO2-emissie.

Voor inkopers van de diensten van datacenters en voor beheerders van eigen datacenters zijn nog geen objectieve criteria beschikbaar waarmee de mate van duurzaamheid van een datacenter wordt aangetoond. Op vraag vanuit de markt werd in 2010 een haalbaarheidsstudie naar Milieukeur datacenterkoeling - waarin ook aandacht voor datacenters in het algemeen - met positief resultaat afgerond.

Ontwikkelstappen
Volgende stap in de ontwikkeling van het certificatieschema is de criteria-ontwikkeling op basis van onderzoek. Aandachtspunten daarbij zijn onder meer:
- afbakening en definiëring van de productgroep;
- een LCA-benadering (energie-efficiëntie, water, koelmiddelen, materialen, geluid);
- aansluiting bij bestaande kengetallen en initiatieven (o.a. DCiE, PUE, Breeam, LEED, NPR).

In de zomer van 2011 wordt een begeleidingscommissie samengesteld waarin ook de projectdeelnemers zitting nemen. Deze begeleidingscommissie adviseert bij de ontwikkeling van het concept certificatieschema, dat uiteindelijk door het SMK College van Deskundigen non-food wordt vastgesteld.

Hierna organiseert SMK een openbare hoorzitting die gepland staat voor eind 2011. De inbreng van betrokkenen tijdens de hoorzitting waarborgt de aansluiting van de Milieukeurcriteria op de praktijk. Reacties uit de hoorzitting worden meegenomen bij de definitieve besluitvorming. Verwacht wordt dat het certificatie Milieukeur Datacenters [onderdeel datacenterkoeling] begin 2012 kan worden gepubliceerd.

Projectdeelnemers Milieukeur Datacenterkoeling:
- BIT BV
- Datacenter Brabant
- DCMR Milieudienst Rijnmond
- Klimaatbureau/Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam
- Low Speed Ventilation Datacenters
- e-Quest Datacenter diensten BV
- ICTroom Company BV
- Menerga Klimaattechnologie
- StatiqCooling BV / Datacenter Infra Solutions

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.