14 juli 2011

Toshiba compenseert CO2-emissie multifuncionals

Toshiba TEC introduceert CO2-neutraal printen, een nieuw initiatief voor zijn multifunctionele printers. Door wereldwijd deel te nemen in groene projecten wordt de uitstoot van CO2 ongedaan gemaakt. Toshiba werkt hiervoor samen met co2balance.

Minder CO2-uitstoot
Iedere klant die een multifunctioneel documentsysteem van Toshiba TEC aanschaft, neemt deel in het ‘Toshiba CO2 neutraal programma’. Op ieder geleverd systeem zit sinds 1 juli 2010 een sticker. Daarmee toont Toshiba aan te investeren in projecten die de CO2-emissie compenseren ter grootte van de CO2-belasting van de desbetreffende multifunctional. Met als resultaat dat emissies worden geneutraliseerd en er dus sprake is van ‘CO2 neutraal’. Deelname aan dit initiatief maakt de emissie van vele tonnen CO2 ongedaan. Als bewijs daarvan ontvangt de klant een certificaat.

Deelname in groene projecten
Groene projecten die Toshiba ondersteunt, zijn onder meer: het Afrikaanse kookfornuisproject dat energiebesparende kookfornuizen levert aan dorpen in Kenia; het Somercombe houtproject, dat werkt aan de herbebossing van land in eigendom van co2balance, waardoor op natuurlijke wijze CO2 wordt geabsorbeerd; het Indiaanse windenergieproject, dat elektriciteit opwekt met windturbines, verspreid over diverse deelstaten van India; en het micro waterkrachtproject in China, dat fossiele brandstoffen vervangt door hydro-elektrische energiecentrales in de Chinese rivieren.

Emissie gelijk aan nul
Het CO2-effect van de multifunctionals is berekend over een periode van vijf jaar. Dit omvat de emissie gedurende de hele levenscyclus van het systeem: van productieproces, transport en energiegebruik tot onderhoud, toner en het aantal geprinte pagina’s tot 1.000.000 afdrukken. Gedurende de hele levenscyclus wordt de uitstoot geneutraliseerd, waardoor de werkelijke CO2-emissie gelijk staat aan nul.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.