15 augustus 2011

12 tips voor een succesvolle duurzame campagne

U wilt duurzamer werken stimuleren binnen uw organisatie? Dan kan een campagne een goed middel zijn. Maar dan wel een campagne die goed is voorbereid en die serieus wordt aangepakt. En dat de campagne onderdeel moet zijn van een breder MVO-beleid, spreekt eigenlijk voor zich.

Nulmeting
Voordat de campagne wordt gelanceerd, moet duidelijk zijn waar de organisatie staat. De doelgroep is bepaald, de doelen zijn SMART gedefnieerd en er is in kaart gebracht wat de kernthema's van het bedrijf zijn. Goed, dat geeft een mooi uitgangspunt.

Een tweede stap in de voorbereiding is de nulmeting. Met een nulmeting kan worden bepaald waar de organisatie staat bij de start van de campagne. Hier wordt data verzameld die later gebruikt kan worden om te zien hoeveel besparingen zijn gerealiseerd. Er zijn diverse adviesbureaus die kunnen helpen bij zo'n nulmeting.

Er kan bijvoorbeeld worden bepaald hoeveel energie ICT en de printomgeving verbruiken. Het zijn typische gebieden waar organisaties snel winst kunnen halen op het gebied van met name energiebesparing. Het in kaart brengen van het aantal printers en het bepalen van het effectieve gebruik van de apparatuur geeft een eerste inzicht in efficiency en (onnodig) energieverbruik. Vaak levert dat inzicht al direct de eerste besparing op, want nauwelijks gebruikte printers kunnen dan worden uitgefaseerd. Ook het inzicht krijgen in het daadwerkelijk verbruik van papier helpt in deze bewustwording.

Iedereen betrekken bij campagne
Parallel aan deze nulmeting kunt u een campagne voorbereiden om alle medewerkers te betrekken in een duurzamer beleid. Hierbij is het niet alleen belangrijk dat management achter de campagne staat, maar ook dat medewerkers vanaf de eerste dag bij de campagne worden betrokken. Hun ideeën en enthousiasme zijn belangrijk voor het succes.

12 tips die u kunt gebruiken om uw campagne succesvol te maken.

1. stel duidelijk het doel en de doelgroep van de campagne vast. Gebruik SMART-doelen;
2. doe een nulmeting. Zo heeft u een belangrijk meet- en evaluatieinstrument in handen;
3.het management moet achter de campagne staan en tijd en budget beschikbaar maken. Hoeveel dat moet zijn, hangt uiteraard af van de grootte van de organisatie;
4. zorg dat de campagne bij iedereen in de organisatie bekend wordt. Gebruik alle kanalen die uw organisatie tot haar beschikking heeft. Denk aan een aansprekende naam, logo en website;
5. betrek het personeel actief in de campagne. Alleen willen meedoen is niet voldoende, er zal actief aan gedragsverandering moeten worden gewerkt. Bekijk welke medewerkers als ambassadeur willen fungeren. Deze koplopers kunnen de rest van de organisatie enthousiast maken voor de campagne;
6. deel de resulaten: laat medewerkers zien wat er daadwerkelijk bereikt is. Hoeveel CO2 is er bespaard? Hoe kilowatt uur stroom? Maak cijfers inzichtelijk door vergelijkingen inzichtelijk te maken (een huishouden stoot jaarlijks 10 tot 14 ton CO2 uit);
7. bekijk of onderdelen van de campagne zich lenen voor een wedstrijd tussen afdelingen/medewerkers. Wie heeft de meeste energie/papier bespaard? Loof aantrekkelijke prijzen uit of doneer aan een goed doel;
8.deel succes. Er is software in de markt waarmee medewerkers op hun desktop kunnen zien wie binnen de organisatie welke stappen heeft gezet. Als dat te ver gaat: deel successen via internet, intranet of yammer;
9. Breng medewerkers met elkaar in contact om de campagne uit te bouwen en een goed vervolg te geven. Maak eventueel gebruik van klankbordgroepen;
10. Communiceer de campagne niet alleen extern. Laat ook andere stakeholders weten wat de campagne inhoudt. Briefpapier, e-mailhandtekeningen, facturen: er zijn legio middelen die hierbij ingezet kunnen worden;
11. zorg ervoor dat de campagne zelf ook duurzaam wordt gevoerd. Zijn alle uitingen duurzaam geprint of vervaardigd? Zijn leveranciers duurzaam?Wat is het CO2-verbruik en hoe wordt dit gecompenseerd? Communiceer ook dit naar iedereen.
12. Bedenk direct een vervolg voor de campagne. Zorg dat de verandering niet beperkt blijft. Gedragsverandering heeft tijd nodig!

Er zijn vast nog veel meer tips te bedenken. Heb jij nog andere tips? Reageer dan hieronder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.