11 maart 2013

PvdA wil toezichthouder voor duurzaam ondernemen


De PvdA wil een nationaal toezichthouder verantwoord ondernemen aanstellen. Dat stelde Kamerlid Jan Vos (PvdA) vorige week voor in de Tweede Kamer tijdens een debat met minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel).

Nationaal Contact Punt
De minister wil bekijken of ze het Nationaal Contact Punt (NCP) zo kan inrichten dat het een toezichthouder wordt. Voor de zomer hoopt ze met een plan te komen. De nationale toezichthouder moet bedrijven in de gaten gaan houden of ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op dit moment helpt het NCP bedrijven om richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen. Het contactpunt bemiddelt tevens bij conflicten over de interpretatie van de richtlijnen, die zijn opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Verantwoord ondernemen
PvdA-Kamerlid Jan Vos vindt dat bedrijven moeten worden aangepakt wanneer ze onverantwoordelijk omgaan met energie, grondstoffen, milieu en mensen. “De PvdA vindt handel een belangrijke motor voor ontwikkeling en wil dat handel op verantwoorde wijze wordt bedreven”, licht Jan Vos toe op de website van de PvdA. “Wij willen dat bedrijven zo opereren dat mensenrechten niet worden geschonden, en dat hun activiteiten niet schadelijk zijn voor het milieu. Bedrijven moeten rapporteren over hoe zij dit doen.”

Verplicht rapporteren
De PvdA wil dit verplicht stellen voor bedrijven die overheidssteun ontvangen, bijvoorbeeld subsidies. “Deze verplichting is er nu niet. Wij willen dat bedrijven niet alleen aangeven of hun activiteiten al dan niet schadelijk zijn, maar ook dat zij rapporteren over de wijze waarop zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een nationaal toezichthouder moet controleren of dit ook op de goede manier, volgens internationale afspraken, gebeurt.”

Stevig mandaat
De SP is enthousiast over het idee. SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt wel dat de toezichthouder een stevig mandaat moet krijgen. Regeringspartner VVD is niet zo positief. Kamerlid Erik Ziengs is van mening dat bedrijven zelf de keuze moeten kunnen maken voor duurzaam ondernemen. De VVD is wel een voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen, aldus Ziengs. Andere partijen kwamen met vragen over het voorstel. Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) vroeg zich bijvoorbeeld af hoe je de toezichthouder zo kunt ‘optuigen’ dat deze het ook kan opnemen tegen multinationals als Shell.

MVO Navigator
Op de website van het Nationaal Contact Punt staat onder meer de MVO Navigator. Met de MVO-navigator kunnen bezoekers zien welke richtlijnen en gedragscodes voor welke sector van toepassing zijn. Je kunt selecteren op sector, thema of allebei. Belangrijk om te weten: hoe hoger de gedragscode in de lijst, hoe meer aandacht voor verschillende OESO richtlijnen. Een gedragscode die zowel aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden (richtlijn 4) en milieu (richtlijn 5) staat hoger dan een gedragscode die alleen over arbeidsomstandigheden gaat.

 Bron: Energie Ondernemer


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.