29 juni 2011

'Groene ICT wordt absolute noodzaak'

“Groene ICT is een absolute noodzaak voor zowel gebruikers als aanbieders van ICT”, zo benadrukte technisch manager Jan Wiersma van EvoSwitch onlangs op het More IP Event van de Amsterdam Internet Exchange. Hij wees onder meer op het toenemende belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor elke organisatie en op het gevaar van negatieve publiciteit voor bedrijven, die het met duurzaamheid niet zo nauw nemen.

Belangrijker is echter, dat ook opdrachtgevers steeds hogere eisen stellen aan de duurzaamheid van hun toeleveranciers en hun producten of diensten.
Voor datacenters en IT-bedrijven, die serieus werk willen maken van duurzaamheid geeft hij enkele vuistregels:
“Ten eerste moet je simpelweg gaan meten. Als je je energieverbruik niet kent, weet je niet waar verbeteringen mogelijk zijn. Ten tweede: identificeer de best practises in jouw business en implementeer die. Tenslotte: er verschijnt veel wetenschappelijk onderzoek over duurzaamheid en energiebesparing in de ICT. Bestudeer dat en bekijk of dat in jouw situatie van nut kan zijn.”

Zo’n 18 procent van de datacenters, doorgaans de grotere en modernere, hanteert de Power Usage Effectiveness (PUE) van de The Green Grid. Dat kengetal, dat berekend en gepubliceerd wordt aan de hand van duidelijke regels, geeft inzicht in het effectieve energieverbruik van datacenters.

“Globaal gaat het erom”, lichtte Wiersma toe, “dat de energiekosten voor de IT-apparatuur en de energiekosten voor het runnen van het datacenter gesplitst worden. Door het continu monitoren van het energieverbruik en het nemen van adequate maatregelen is de topcategorie datacenters er zo al in geslaagd om 95% van de energie effectief te benutten.

In- en output datacenter
En de methodiek van The Green Grid gaat nog een stap verder: na de PUE komen de WUE en de CUE, kengetallen voor de Water Usage Effectiveness en de CO2 Usage Effectiveness. In de optiek van The Green Grid is een datacenter een normaal systeem met een eigen in- en output. Dat systeem draait niet alleen om de IT-apparatuur, maar ook om de grond, het gebouw, facilitaire installaties en waterverbruik. Aan al die onderdelen kun je scores toekennen, die aangeven hoe groen je echt bent.”

Wiersma benadrukte, dat kengetallen als de PUE niet als marketingtools gezien moeten worden. “Ik ken overzichten met de Clean Energy Score van grote ICT-bedrijven, waarin enkele bekende ICT-bedrijven erg slecht scoren. Als organisaties en hun inkopers inzicht willen hebben in de prestaties van hun toeleveranciers op het gebied van duurzaamheid, heb je wat uit te leggen. Als inkopers van overheden bovendien richtlijnen gaan hanteren voor de duurzaamheid van hun toeleveranciers, missen ze gewoon de boot.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.