21 januari 2013

10 MVO-trends voor 2013

MVO Nederland presenteert 10 trends op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De trends raken alle bedrijven. Niet alleen de koplopers, maar heel ondernemend Nederland, van multinational tot kleine ondernemer. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Prof.dr Maarten Hajer van het Planbureau voor de leefomgeving, tijdens de Nieuwjaarsreceptie. (foto: MVO Nederland)

TREND1
MVO wordt serious business
De toenemende urgentie van duurzaamheidsproblemen dwingt tot een versnelling van MVO-inspanningen. MVO verliest daarmee zijn vrijblijvende karakter en wordt ‘serious business’.

TREND 2
Het bedrijf van de toekomst is een glazen huis
Went u er maar vast aan: het bedrijf van de toekomst is een glazen huis waar iedereen naar binnen kan kijken. Wie in zijn glazen huis goed voor de dag wil komen, neemt zelf het heft in handen.

TREND 3
Ontwikkelingslanden groeimarkt voor Nederlands bedrijfsleven
Een groeiend aantal Nederlandse bedrijven waagt de sprong en gaat ondernemen in ontwikkelingslanden. Logisch, want dit zijn de opkomende economieën van de toekomst.

TREND 4
Niet-financiële waarden worden geld waard
Steeds vaker klinkt de roep om onze economie anders in te richten: door niet-financiële en maatschappelijke factoren mee te nemen in de berekening van kosten. De eerste bedrijven pakken de handschoen op en starten met impactmeting.

TREND 5
Klein is het nieuwe groot
Wie niet sterk is moet slim zijn. En dat zijn ze, de talloze kleine lokale initiatieven die overal opkomen. De oude gedachte ‘think global, act local’ zit in een stroomversnelling.

TREND 6
Bedrijven voeren ‘Mission Zero’ aan
De gevolgen van klimaatverandering waren dit jaar duidelijker dan ooit. We zullen onze CO2-uitstoot drastisch terug moeten brengen. Bedrijven nemen hierin het voortouw en gaan over op ‘Mission Zero’.

TREND 7
De samenleving is klaar voor de circulaire economie
In de samenleving ontwikkelt zich een trend gericht op delen en hergebruiken in plaats van bezitten en weggooien. De stijgende grondstofprijzen helpen ook een handje mee. Dit maakt de circulaire economie steeds aantrekkelijker voor bedrijven.

TREND 8
Ontwikkeling op de arbeidsmarkt verandert relatie werkgever en werknemer
Ook al is de werkloosheid nu hoog, de beroepsbevolking zal straks fors dalen. Een dilemma voor ondernemers. Tegelijkertijd transformeert werk zich steeds meer tot een ‘way of life’. Dit heeft allerlei gevolgen voor onze manier van werken en leven.

TREND 9
‘Gezonde’ bedrijven zijn in opkomst
De transitie naar een toekomstbestendig zorgsysteem is alleen mogelijk als we meer inzetten op preventie en gezondheid in plaats van op ziekte en genezing. Daarom zal het thema gezondheid een steeds grotere rol gaan spelen binnen bedrijven.

TREND 10
Nederlandse duurzame innovatiekracht voedt straks de wereld
Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger. Nederlandse bedrijven hebben veel kennis over de grootschalige productie, verwerking, distributie en verpakking van voedsel. Zij kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de voedselproblematiek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.