04 juni 2015

Enorme stijging dataverkeer vanaf smartphone tot 2020

108 miljoen nieuwe abonnementen voor smartphones in 2015 wereldwijd


Uit het Mobility rapport van Ericsson blijkt dat het aantal mobiele abonnementen in Europa binnen 5 jaar verdubbelt. Van al het mobiele dataverkeer komt dan 80 procent van smartphones.

De highlights uit het rapport:
• In 2020 is mobiele technologie wereldwijd beschikbaar. 70% van de bevolking heeft een smartphone, 90% van de wereld is bereikbaar via mobiele breedbandnetwerken
• Smartphone-abonnementen verdubbelen wereldwijd, tot 6,1 miljard in 2020. Bijna 80 procent van deze nieuwe abonnementen komt uit de Asia-Pacific, het Midden-Oosten en Afrika
• 80% van al het mobiele dataverkeer komt in 2020 van smartphones. Noord-Amerika en Europa verbruiken dan nog steeds de meeste data per smartphone
• Videoverkeer groeit enorm. Tot 2020 met 55% per jaar. Video streaming services en een toename in online video content stuwen deze groei.

Mijn vraag: wat betekent deze groei voor het energieverbruik? Weet jij het?

12 mei 2015

Strijkkwartet speelt klimaatverandering

The sound of climate change from the Amazon to the Arctic from Ensia on Vimeo.Componisten van de University of Minnesota componeerden “Planetary Bands, Warming World,”. Het muziekstuk voor een strijkkwartet vertaalt de opwarming van de aarde in verschillende regionen naar muziek. Van 1880 tot nu. Het NASA's Goddard Institute voor Space Studies verzorgde data voor de compositie.

Hoe werkt het?
De cello laat de temperatuur op de evenaar horen, terwijl je via de altviool kunt luisteren naar temperaturen van gematigde gebieden. De violen laten respectievelijk het geluid van de hooggebergten en de poolgebieden. De toonhoogte van elke noot stemt overeen met de gemiddelde jaarlijkse temperatuur van dat gebied. Een laag geluid op de cello betekent dat de evenaar koud was dat jaar. Een hoge noot op de viool geeft aan dat de warme temperatuur zich uitbreidt in de poolgebieden.


Eerder schreven studenten van deze opleiding al een compositie voor chello.

22 april 2015

Disruptive trends tot 2016

Trendwatcher Brian Solis maakte deze slideshow over trends tot 2016. Als je ondernemer bent, zou ik dit zeker bekijken. Mobiel betalen, cyber security, IoT, muziek, drones, multi-channel, apps in plaats van social mediam, het zit er allemaal in.

Ik mis alleen circulaire ecnomie en dan met name circulair ontwerpen en 3D-print. En ... ik twijfel nog steeds aan virtual reality. Ik moet de killer app voor de Oculus Rift nog tegenkomen. Dat de makelaars van Funda deze dienst aanbieden, snap ik wel. Zij hopen hiermee weer traffic naar hun kantoren te krijgen. Maar zet jij de Oculus Rift de hele avond op?


05 december 2014

Bedrijfsleven moet zich sneller aanpassen aan veranderingen

Interessant rapport van Ricoh over werkomgevingen in de toekomst. Een aantal conclusies:

   * 86% van de zakelijk leiders verwacht dat in 2020 projectteams ook leden van buiten de organisatie zullen hebben, zoals klanten, partners en communities.
   * 59% van de werknemers voorspelt dat er binnen 20 jaar hologrammen op de werkvloer aanwezig zullen zijn.
   * 90% van de zakelijk leiders denkt dat technologie hen creatiever en vindrijker maakt.
   * 45% van de CEO’s gelooft dat in 2020 hun organisatie technologische ontwikkelingen niet (meer) kan bijhouden en dat men daardoor concurrentievoordeel verliest.
   * 73% vindt dat hun bedrijf zich sneller moet kunnen aanpassen aan veranderende bedrijfsomstandigheden.
   * 1/3 van de business leaders uit de IT-sector denkt dat hun bedrijf als gevolg van technologische ontwikkelingen volledig zal verdwijnen.

19 november 2014

17 november 2014

Uitstoot CO2 groeit in derde kwartaal

De Nederlandse economie heeft 0,4 procent meer CO2 uitgestoten in het derde kwartaal van 2014 dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, zo meldt het CBS. Gecorrigeerd voor het verschil in weer steeg de CO2-uitstoot met 1,0 procent. De economie groeide met 1,1 procent op jaarbasis in het derde kwartaal van 2014. CBS berekent de CO2-uitstoot op basis van Milieurekeningen.

De groei van de uitstoot komt vooral op rekening van ‘energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer’. Elektriciteitsproducenten wekten namelijk meer elektriciteit op, omdat de vraag naar elektriciteit toenam en er minder elektriciteit werd geïmporteerd. De elektriciteitsproducenten zetten bij de productie relatief meer aardgas in plaats van steenkool in, aangezien aardgas flink goedkoper werd in het derde kwartaal.

Meer CO2-uitstoot door groei industrie
Ook in de ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’ stegen de emissies. Dit komt vooral door de industrie, met name van de aardolie-industrie en de chemische basisproductenindustrie. De industrie produceerde meer en heeft daardoor meer CO2 uitgestoten. Ook steeg de toegevoegde waarde van de ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’. Zo heeft de landbouwsector ook meer geproduceerd, maar stootte door het warme weer minder CO2 uit.

CO2-uitstoot van transportsector stijgt
De CO2-emissies van de transportsector stegen dit kwartaal. De toegevoegde waarde van de transportsector steeg ook, maar minder hard dan de emissies. De emissies namen het meest toe bij het goederenvervoer over de weg en de zeevaart, wat vooral kwam doordat de productie steeg.

Huishoudens en dienstverlening stootten minder uit
Huishoudens en de dienstverleningssector stootten minder CO2 uit. De relatief hogere temperaturen , vooral in de maand september, betekende dat er minder aardgas is verbruikt voor ruimteverwarming.

10 november 2014

Gebruik minder schaarse grondstoffen

De internationale beleidsontwikkeling moet zich richten op het ontwerpen en implementeren van regelgeving, zodat er minder schaarse grondstoffen worden gebruikt. Oproepen tot gedragsverandering zijn onvoldoende, dat concluderen drie wetenschappelijke auteurs op basis van onderzoek. Naar hun mening moet internationale regelgeving bevorderen dat schaarse grondstoffen, indien mogelijk, worden vervangen door andere, minder schaarse, stoffen. Aandacht verdient verder optimalisering of zelfs maximering van efficiënt materiaal gebruik, hergebruik en recycling.1000 jaar beschikbaar
De Verenigde Naties berekende dat de wereldbevolking in 2050 9 miljard bedraagt. Aanname is dat de bevolkingstoename op dat aantal zou kunnen stabiliseren. Een proces is duurzaam, wanneer het eeuwig door zou kunnen gaan. Dat is per definitie onmogelijk voor de winning van grondstoffen uit de aardkorst. Er is daarom – als benadering - gekozen voor een naar menselijke begrippen lange periode van 1000 jaar, voordat sprake zou mogen zijn van uitputting van een grondstof.

Het voorstel van de onderzoekers is om de duurzaamheidsdefinitie van de Brundtland-commissie als volgt te operationaliseren voor de duurzame winning van grondstoffen: De winning van een grondstof is duurzaam als een wereldbevolking van 9 miljard mensen kan worden voorzien van die grondstof gedurende een periode van minstens 1000 jaar, er van uitgaande dat de gemiddelde consumptie per hoofd van de bevolking gelijk is verdeeld over de landen in de wereld.

Richting geven aan milieubeleid
Het artikel wordt gepubliceerd in opmaat naar de Conferentie 'Richting geven aan milieubeleid in de 21e eeuw' dat op 11 december 2014 wordt georganiseerd door VVM.

Auteurs van het artikel zijn Ir. M.(Theo) Henckens, oud-project-directeur bij het adviesbureau DHV op het gebied van milieu- en waterstudies, Prof. Dr. P. (Peter) Driessen, hoogleraar environmental governance aan de universiteit van Utrecht en Prof. Dr. E. (Ernst) Worrell is hoogleraar op het gebied van de relaties tussen energie- en materiaalgebruik en milieu aan de universiteit van Utrecht.

13 oktober 2014

Nijmegen host van Circular Economy BOOSTcamp ‘15

Ik kom uit Nijmegen, dus ik vind dit leuk nieuws.

Nijmegen is de host van het Circular Economy BOOSTcamp 2015. In mei 2015 zal de derde editie van dit driedaagse event, waar professionals en jonge talenten samenwerken om een stad een BOOST richting circulaire economie te geven, in Nijmegen plaatsvinden. In een nek-aan-nekrace wist de ‘mooiste stad aan de Waal’ Venlo en Utrecht achter zich te laten, zo laat de organisatie weten in een persbericht.

Circulaire steden
Volgens de organisatie heeft onze samenleving circulaire steden nodig. Dat zijn steden die geen afval meer produceren maar restproducten omzetten in nieuwe grondstoffen, met behulp van lokaal opgewekte hernieuwbare energie en met oog voor sociale cohesie. In verschillende steden bruist het van de initiatieven op het gebied van circulaire economie.

Na twee edities in Almere en Amsterdam konden steden zich tot 31 augustus aanmelden voor het Circular Economy BOOSTcamp 2015. Teddy Vrijmoet, directeur van de Vierdaagsefeesten, gaf een sprankelend betoog: “Nijmegen wil de BOOSTcamp ’15 gebruiken om een doorbraak te realiseren voor circulaire economie in de stad. We introduceren de kernwaarden: brengen, delen en leren. Zo brengen we de uitgelezen locatie Nijmegen. We delen, want we maken de circulaire economie samen met andere organisaties, ondernemers en de burgers en bezoekers in de regio. En daarnaast zijn we als stad al heel creatief, maar willen we ook heel graag leren van het creatieve proces dat de organisatie van de BOOSTcamp teweeg brengt. We streven in 2016 naar een klimaatneutraal gebruik voor evenementen op het Eiland in de nevengeul.”

Van iedereen
 Guido Braam, directeur van Circle Economy, mocht namens de jury de winnaar bekend maken. “Wat een luxe om als jury te mogen kiezen uit deze drie geweldige steden. Ook al kan er maar een stad de host zijn van BOOSTcamp 2015, het is mooi om te zien hoe het bruist op alle drie de locaties. De jury heeft gekozen voor Nijmegen, vanwege de focus op het enthousiasmeren en mobiliseren van de inwoners van de stad. Wij geloven dat het tijd is voor circulaire economie om mainstream te gaan – iedereen zou ervan moeten weten. Dat kunnen we in Nijmegen waar gaan maken met het Circular Economy BOOSTcamp 2015!"

26 september 2014

Papierfabriek verhuurt in de toekomst vezels

Ik was vandaag aanwezig bij het event 'Maatschappelijk verantwoord innoveren en de Bio-based Economy' van Innotep bij de Lindenberg in Nijmegen, waar onder meer Jacqueline Cramer sprak over circulaire economie. '
 
Geen bezit, maar gebruik
Eén van de deelaspecten van circulaire economie is dat bedrijven geen spullen meer verkopen, maar in een service of een soort leasingconstructie 'verhuren' aan hun klanten. Zo is Philips bezig lichturen te verhuren, least Desso loopuren op hun tapijt en hebben Turntoo en W'solve hele kantoorinrichtingsconcepten klaar staan.
 
Jacqueline Cramer opperde een ander interessant idee. Papierfabrikanten verkopen niet langer papier, maar leasen vezels. Zij worden dan verantwoordelijk voor het terughalen, recyclen en hergebruik van de vezel. Bovendien kunnen zij resttromen die vrijkomen bij papierproductie hergebruiken en verkopen als grondstof aan andere partijen.
 
Het sluit goed aan bij de positie die een aantal papierfabrikanten nu al hebben. Zij beheren vele hectaren bos om op een verantwoorde manier papier te produceren. Zie de infographic van papierleverancier Portucel Soporcel.
 
 
 
 

19 mei 2014

R.I.P. Wubbo Ockels

'Humanity needs to find a sustainable balance with its environment', dat is de oproep die Wubbo Ockels vlak voor zijn dood deed in een brief die gepubliceerd is in het AD.

Ik heb respect voor de manier waarop Wubbo Ockels de afgelopen jaren heeft gestreden voor een andere kijk op onze planeet en grondstoffen. We mogen allemaal een voorbeeld nemen aan zijn niet-aflatende strijd om innovatie en duurzame energie te laten prevaleren boven kolen en olie.

Ik hoop dat zijn gedachtengoed bewaard blijft. Wubbo Ockels geloofde in de mensheid en in een samenleving die respect toont voor de natuur en natuurlijke bronnen. Laten we zijn droom waarmaken.

25 maart 2014

Architect Shigeru Ban wint Pritzerprijs met bouwwerken met karton

De Pritzker Prize 2014 is toegekend aan architect Shigeru Ban uit Japan. Hij werkt met recyclebaar karton. Daar kun je prachtige dingen mee maken, zoals bijvoorbeeld te zien is aan Centre Pompidou-Metz.

Hij bouwde in Nederland de Paperdome, een constructie van kartonnen buizen die tot 2012 een tijdelijk theater voor het IJburg vormde.


Na de aardbeving in Nieuw-Zeeland bouwde hij een kartonnen kathedraal in ChristChurch (zie foto).

De prijs wordt beschouwd als de nobelprijs van de architectuur.

11 maart 2014

Duurzaam Doen vergeet het duurzame bedrijfsleven

De rijksoverheid introduceerde gisteren de website Duurzaam Doen. De website moet een inspiratiebron en wegwijzer voor burgers zijn om duurzamer te leven en te werken. In een samenwerking met Milieu Centraal zorgt de overheid er op deze manier voor om voorbeelden en initiatieven over duurzaamheid te bundelen. 'Want', zo zegt staatssecretaris Mansveld op het journaal, 'De overheid moet haar betuttelende rol loslaten'. En dus volstaat de overheid met het tonen van inspirerende voorbeelden en links naar wetgeving en initiatieven. Een gemiste kans? Jazeker.

In Duurzaam Doen zijn een aantal pijlers aangewezen, blijkt uit het persbericht. Gezondheidszorg is er een van, want luchtkwaliteit is uiteraard een belangrijk item. Ook wetgeving vanuit Europa en internationale samenwerkingsverdragen zijn een thema, evenals samenwerking. Want steeds weer blijkt dat alleen door samen op te trekken resultaten kunnen worden behaald. De overheid ondersteunt samenwerking door middel van de Green Deals en tenslotte schijnt de overheid extra licht op steden. 'In steden wonen, werken en recreëren mensen relatief dicht op elkaar waardoor ogenschijnlijk kleine initiatieven veel effect hebben''.

Duurzaam werken
De overheid wil met Duurzaam doen het duurzamer leven én werken stimuleren. En juist dat laatste mis ik op de website, die zich toch vooral richt op consumenten. Zo wordt er één regel gewijd aan duurzaam inkopen van de overheid zelf. Gelukkig wordt daar nog wel aan toegevoegd dat 'we er nog niet zijn'. En jazeker...dat klopt. Maar doe er dan wat aan.

En dus is dit een gemiste kans. Hier had de overheid nu eens echt kunnen laten zien welke visie zij heeft op duurzaam produceren en duurzaam inkopen. Welke rol zij ziet voor koplopers, de bedrijven die al jaren hun nek uitsteken. Bedrijven die risico's nemen door op een andere manier te produceren, of die de overgang naar een circulaire economie inzetten. Het is een gemiste kans. Steeds weer blijkt uit onderzoek dat een duurzame manier van bedrijfsvoeren succesvol is én geld oplevert. Je mag van de overheid toch verwachten dat die vierkant achter deze initiatieven staat? En dat die initiatieven ook een plaats krijgen op een website die met veel tamtam wordt geïntroduceerd? Helaas...

Gelukkig is er ook voor directies van bedrijven én hun medewerkers kennis en inspiratie genoeg te vinden om duurzaam te werken. Kijk daarvoor maar op Duurzaam-Ondernemen, Duurzaam Bedrijfsleven, DuurzamerWerken en Sustainable Office. Misschien ook een tip voor Staatssecretaris Mansveld?

17 januari 2014

Eerste deelwinkel van Nederland een feit

In Nijmegen is de eerste deelwinkel van Nederland geopend. De deelwinkel wil ervoor zorgen ervoor zorgen dat mensen nog meer spullen, hulp, kennis en tijd met elkaar delen. Want er is overvloed in Nederland.

De deelwinkel helpt mensen te delen, en helpt ook met deelinitatiatieven. De winkel bestaat nu alleen nog online, maar initiatiefnemer Juul Martin hoopt snel een  fysieke winkel in de binnenstad van Nijmegen te openen, waar bezoekers alles kunnen ontdekken over delen en meteen aan de slag kan.

Wil je meebouwen? Meld je dan hier aan voor de fiksers groep, een groep mensen die de deelwinkel helpt waarmee ze zelf willen.

Juul Martin organiseert projecten zodat mensen die meewerken een communitygevoel hebben, er gelukkig van worden en het samen echt willen laten lukken. Hij is onder andere bekend van het Huis van Overvloed.


23 december 2013

‘Rationaliseer inkoop duurzame kantoorartikelen’


Duurzaam inkopen blijft een duurzaam gegeven. Overheden hebben de belofte gedaan 100 procent duurzaam in te kopen, maar tot nu toe is prijs toch nog steeds het belangrijkste criteria. ‘En dat is niet alleen jammer voor het milieu’, zegt Jenny Keijers, Marketing Executive van Viking. ‘Het is ook een gemiste kans voor de bedrijven zelf. Want door duurzaam in te kopen besparen organisaties geld. Bovendien helpt het om processen efficiënter in te richten. 

Volgens Keijers hoeft duurzaam inkopen niet ingewikkeld te zijn. ‘Kijk eens naar kantoorproducten, commodity-producten bij uitstek. Iedereen heeft pennen en blocknotes op zijn bureau liggen. Maar wie is zich ervan bewust dat er een keuze is tussen niet duurzame en duurzame varianten van deze producten?

Rationele inkoop
Keijers is ervan overtuigd dat bedrijven veel winst kunnen halen uit het analyseren van aankoop- en werkprocessen. ‘De grootste winst zit niet in de inkoopprijs. Dat dubbeltje dat een archiefmap uit China goedkoper is, ben je waarschijnlijk al na een jaar kwijt. Want dan is die map kapot en moet er een nieuwe aangeschaft worden. Nee, de grootste winst zit in rationeel inkopen. Centraliseer de inkoop van kantoorartikelen, zodat leveringen op één dag plaatsvinden. Dat scheelt heel veel kilometers en dus CO2-uitstoot.’

Keijers pleit er ook voor dat bedrijven gebruik gaan maken van de informatie die te vinden is op websites. ‘Op Sustainable Office kunnen bedrijven zoeken naar duurzame kantoorartikelen. De database wordt gevuld door grote partijen in deze markt en inmiddels zijn er meer dan 8.000 producten te vinden. Voor inkopers is dat heel erg handig. Dat geldt ook voor de informatie die te vinden is op de website van EnergyStar.

Aan de inkoopkant is volgens Keijers ook veel winst te halen door verder te kijken dan alleen de prijs. ‘De prijs is maar een deel van een product. Het is ook belangrijk te weten hoe het product is geproduceerd, welke materialen er zijn gebruikt. Is een fabrikant bijvoorbeeld bezig zijn productie duurzamer te maken? Wordt het product op een goede manier gerecycled en worden materialen hergebruikt? Juist inkopers kunnen met hun keuzes het verschil maken. En er gebeurt echt heel erg veel. Veel meer dan je aan de buitenkant van een printer of archiefmap kunt zien. Het is niet voor niets dat een aantal producenten van archiveringsmappen tot de koplopers in de cradle-to-cradle markt behoort.’

Printomgeving
Ook het verduurzamen van de printomgeving kan volgens Keijers nog veel beter. ‘Inkopers kunnen ook hier, door te kijken naar werkprocessen en verbruik, snel geld verdienen. Hoeveel printers worden nooit gebruikt? Hoeveel meter papier ligt er jaarlijks naast de printer? Dat is zonde, als je bedenkt dat het zo gemakkelijk is om dat te voorkomen. Zorg ervoor dat je de juiste printer of MFP kiest voor jouw bedrijf en stel software zo in, dat duplexprint standaard is. Dan ben je al een heel eind. En zorg dat je weet wat de TEC-waarde van de printer is. Deze zegt iets over het energieverbruik tijdens het verbruik.

Het zijn simpele stappen die meteen zorgen voor minder energieverbruik, minder verbruikskosten en een verbetering van de producten in de keten. Dus waarom wachten?
 
 

 

 

28 november 2013

Drijvend datacenter krijgt energie van golfslag

Een patent van Google beschrijft een modulair datacentrum met energievoorziening door windturbines en golfslag. Het ontzilt zeewater voor de koeling.

Het datacenter zou meer dan een vierkante kilometer zee nodig hebben voor de aandrijving en een eind uit de kust moeten liggen waar de golfslag en de getijdenwerking sterk genoeg zijn.

Er gaan dus geruchten dat dit schip van Google is. Het gaat om twee containerschepen die zijn opgedoken in havens aan de oost- en westkust van de VS. Zou het waar zijn? (bron: Automatiseringgids.)


11 november 2013

Kantoorkosten in Nederland dalen sterk

Interessant plaatje hieronder. Het zijn de kantoorkosten voor 2013 (huisvesting, facility management en ICT).

Op de bovenste regel staan de gemiddelde bedragen voor de EU, daaronder de kosten per land. Hieruit blijkt dat Nederland op de 15e plaats staat.

Noorwegen is het duurste land in Europa. Gemiddeld daalden de kantoorkosten in Europa in 2013 met 3%. In Nederland is de daling groter: hier daalden de prijzen met 6%. De huren zijn gedaald en er wordt minder uitgegeven aan ICT.
AOS Studley maakt gebruik van de AOS BenchBase: deze grootste database van de Benelux voor vastgoed- en exploitatiecijfers bevat kosteninformatie van 1.420 gebouwen,  ruim 11,4 mln. m² en 523.000 werkplekken.

31 oktober 2013

Plas mee voor terugwinning fosfaat

Op aarde dreigt een tekort aan natuurlijke fosfaatbronnen te ontstaan. Planten hebben juist fosfaat nodig om te kunnen groeien en bloeien. Gelukkig kan fosfaat ook gewonnen worden uit afvalwater.

Om te laten zien hoe dat precies in z’n werk gaat, zamelt Green Urine op zondag 3 november a.s. zoveel mogelijk urine in op Het Beursplein in Amsterdam. Hiervoor is een installatie gebouwd van plaskruizen.

Het startsein voor de inzameling wordt gegeven door de BNN-presentator Ruben Nicolai en Peer Rooijmans, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Vanaf klokslag 12.00 uur kan iedereen een directe bijdrage leveren aan een groenere stad. Letterlijk en figuurlijk. Want met het ingezamelde fosfaat wordt het komend jaar 1 hectare Daknatuur bemest.

Peer Rooijmans: ‘Met deze actie willen we Amsterdammers op kleine schaal laten zien wat vanaf eind dit jaar op grote schaal gaat gebeuren met hun urine. Een innovatief voorbeeld hoe het waterschap bijdraagt aan een duurzame en groene economie.’

Ruben Nicolai: ‘Ik woon zelf in Amsterdam, dus een groenere stad is ook in mijn eigen belang. Dit is een mooi initiatief om Amsterdammers meer te vertellen over de fosfaatwinning uit het afvalwater en bij te dragen aan één extra hectare groen in de stad.’

Jouw plas is veel waard
Rioolwater bevat fosfaat, een kostbare en schaarse meststof. Door het afvalwater te bewerken, kan er fosfaat uit worden gewonnen om er vervolgens struviet (een soort kunstmest) van te maken. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat eind dit jaar van start met het grootschalig terugwinnen van fosfaat uit het afvalwater in Amsterdam. In het Westelijk havengebied is speciaal voor dit ingewikkelde proces één van de grootste fabrieken van Europa gebouwd. Met het fosfaat uit het Amsterdamse afvalwater kunnen jaarlijks 10.000 voetbalvelden worden bemest. Dat fosfaat kan bijvoorbeeld gebruikt worden in de land- en tuinbouw.

Zondag 3 november vanaf 12.00 uur, urine inzamelen op Het Beursplein voor 1 hectare Daknatuur met Ruben Nicolai, Natwerk en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

29 oktober 2013

Stoep met led-verlichting en zonnepanelen

Het komt zover of alles is voorzien van zonnepanelen.

In Amerika hebben studenten van het Solar Institute van de George Washington University in samenwerking met een landschapsarchitectenbureau een stoep gelegd met zonnepanelen.

Onyx Solar, een bedrijf uit Spanje, ontwierp de half transparante zonnepanelen. En ja, je kunt gewoon over de stoep lopen, de zonnepanelen zijn in de stoep geïntegreerd.

De stoep is voorzien van antislipmateriaal en is halfdoorzichtig. Er werd in totaal 42 Wp/m2 neergelegd, dat voldoende moet zijn voor 51 kWh/m2 per jaar.

De zonnepanelen voorzien onder meer  vierhonderdvijftig led-lampen onder de tegels van energie.

17 oktober 2013

Het belang van een healing environment

Waar denk je aan bij het begrip healing environment? Sommigen denken aan een wellnesscentre, het locale gezondheidscentrum.

Of misschien denk je dat dit ‘slechts’ een trend is op het gebied van ziekenhuisarchitectuur maar dit begint te veranderen. Er worden namelijk steeds meer onderzoeken gepubliceerd die het belang van de omgeving voor onze gezondheid benadrukken.

De onderzoeken laten zien dat specifieke veranderingen in de architectuur van zorgomgevingen stress verminderen, pijn reduceren en de hersteltijd verkorten. Andersom gezien kan een zorgomgeving het genezingsproces ook vertragen, denk maar aan zeer klinische ruimtes, vol apparatuur en zonder daglicht. Maar wat zijn de precieze ontwerpaspecten die bijdragen aan de gezondheid? Hier zijn zeer veel speculaties over, enkele hiervan zijn bewezen; dit wordt ‘evidence based design’ genoemd. Hier ga ik later verder op in, maar eerst wil ik dieper in gaan op wat het begrip ‘healing’ nou precies inhoudt.

Wat is healing?
Het van oorsprong Angelsaksische woord healing betekent heel-maken. Je zou dit kunnen opvatten als harmonie tussen lichaam en geest. Healing en curing worden in het Nederlands beide vertaald met het woord genezen, maar er bestaat een verschil tussen deze begrippen. Bij healing wordt er gefocust op het bevorderen van de gezondheid, bij curing draait het om het bestrijden van een ziekte. In onze maatschappij wordt dit laatste voornamelijk gedaan door het voorschrijven van medicatie.Een algemeen effect van healing is het verlagen van stress en angst, wat vele positieve effecten genereert op het lichaam. Welke factoren creëren onze omgeving? Onze omgeving begint met de plek die wij thuis noemen, de primaire omgeving.

Het gevoel in deze ruimte wordt bepaald door elementen als: (dag) licht, ruimte, kleur, vorm, textuur, en uitzicht. (Lees hier meer over deze elementen) Ook geur, tast en geluid spelen een belangrijke rol bij het waarnemen van de ruimte. Vervolgens zijn er secundaire omgevingen te benoemen, gebouwen zoals kantoren, winkels, banken et cetera. Ook de stedenbouwkundige omgeving speelt een belangrijke rol. Sociale omgeving: de mensen met wie we een ruimte delen en alle factoren die we hiermee associëren zoals humeur, gedrag en relaties. Dit zien we terug in sociale gemeenschappen en vriendenkringen waartoe wij behoren. En natuurlijke omgeving: Het natuurlijke landschap om ons heen; de lucht, water, flora en fauna. Onze ervaring wordt uiteindelijk ook bepaald door onze innerlijke omgeving: onze normen en waarden en associaties.

Hoe creëer je nu een healing environment?
Om stress te reduceren wordt er veel gebruik gemaakt van natuurlijke elementen. Het toepassen van planten, uitzicht, daglicht, frisse lucht en stilte bijvoorbeeld. Diverse studies hebben bewezen dat het uitzicht op natuur er voor zorgt dat er minder pijnbestrijding gebruikt hoeft te worden en de herstelduur wordt verkort. (Roger Ulrich) Dit is evidence-based design. Ook van frisse lucht is bewezen dat zij een positief effect heeft op herstel. Verdere onderzoeken gaan over bijvoorbeeld het toepassen van planten, bepaalde kleuren en materialen, voldoende daglicht en het kunnen controleren van de eigen omgeving. Over deze factoren is nog niet voldoende bekend om als evidence-based beschouwd te worden, maar deze aspecten worden zeker in overweging genomen door interieurarchitecten.

De helende werking van de natuur is niets nieuws. Bij de oude Grieken, honderden jaren voor Christus, waren Asclepieia de gezondheidscentra van die tijd. Bij het onderwerp en de ligging werd rekening gehouden met de kracht van de natuur. In de middeleeuwen waren tuinen belangrijke elementen van de medische centra in kloosters. In de achttiende eeuw ontwikkelde men in Frankrijk het paviljoenziekenhuis. Ook hierbij werd de natuurlijke omgeving gezien als een therapeutisch instrument. In de 19e eeuw sprak de Britse Florence Nightingale al over het belang van daglicht, frisse lucht, dieet en lawaaireductie ten behoeve van het genezende proces. ‘Plaats patiënten in de best mogelijke omgeving, zodat de natuur haar werk kan doen en het herstel kan beginnen.’ (Florence Nightingale) In onze tijd zijn zogenaamde Planetree-ziekenhuizen ontstaan als reactie tegen de steriele, klantonvriendelijke ziekenhuizen.

Het belang van healing environments
Gezondheid is een steeds meer besproken begrip, nu de vergrijzing in Nederland steeds groter wordt. Ik vind dat dit onderwerp veel aandacht verdient, ik wil je vragen om jouw reactie met betrekking tot healing environments hier onder te plaatsen. Dit helpt mij in mijn verdere onderzoek hoe ik als interieurarchitect gezondheid kan verbeteren.

Deze blog is geschreven door Evelien Koekkoek, oprichter van Koekkoek interieurarchitectuur. Zij richt zich voornamelijk op ruimtes waarbij het interieur bijdraagt aan vitaliteit, zoals gezonde werkomgevingen, sportcentra en zorgpraktijken.

26 september 2013

Daktuinieren op een stadsbus

Landschap Artiest Marc Granen brengt daktuinieren naar een nieuw nivuau. Hij ontwierp een concept om te tuinieren op daken van stadsbussen.

De eerste bus met groen dak heeft inmiddels een proefrit gemaakt in Girona.
Door gebruik te maken van een speciaal schuim is het niet nodig aarde te gebruiken, want dat zou het geheel te zwaar maken. De tuin krijgt in de zomer water van condensatie van het airconditioning systeem van de bus.

02 september 2013

E-waste deponeren bij de brievenbus

In Nederland belandt jaarlijks 35 miljoen kilo aan afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) in de vuilnisbak. Dat is zo’n 2 kilo per persoon.

De gemeente Leeuwarden, Wecycle, Omrin en PostNL starten vandaag een inzamelproef voor kleine elektrische apparaten. Inwoners van Leeuwarden kunnen hun afgedankte kleine elektrische apparaten voortaan ook kwijt in inleverbakken die hangen onder brievenbussen verspreid over de gemeente. De proef duurt een jaar.

Halveren e-waste
Doelstelling van de inzamelproef in Leeuwarden is de hoeveelheid e-waste per persoon dat nu tussen het restafval verdwijnt, te halveren. Door gescheiden in te leveren kunnen afvalverwerkers de apparaten voor meer dan 75 procent recyclen. Hierdoor blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.

26 augustus 2013

Dutch Design Week: Kazerne en Natlab

Van 19 t/m 27 oktober vindt de twaalfde editie plaats van Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. Negen dagen lang kunnen bezoekers op tientallen locaties zien hoe de wereld van morgen vandaag al wordt vormgegeven door meer dan 1.800 ontwerpers. Er zijn twee nieuwe locaties, Kazerne (zie foto) en Natlab.

Natlab
Vanuit Natlab opereren Plaza Futura, filmplatform Broet en Baltan Labatories gezamenlijk . Dat gebeurt onder meer met Eat to Meet..., waarin bezoekers tijdens een driegangenmenu vragen mogen stellen aan creatieve professionals als Alphons Janssen, Bries Beweegt, Emily Hermans of Tomm Velthuis. Onder de naam ‘Food in Motion’ verzorgen vers afgestudeerde studenten Grafisch Ontwerp van AKV St. Joost een workshop animatie.

Sarah van Lamsweerde is ook te zien met Instant Fiction, een live video-installatie die vragen opwerpt over privacy en mediamanipulatie. Verder is er een avond met catwalk- en modefotograaf Peter Stigter; en de Nederlandse première van de documentaire Design is One, over Lella & Massimo Vignelli, door velen beschouwd als de belangrijkste ontwerpers van de laat-twintigste eeuw.

Kazerne
Deze historische plaats in het centrum van de stad, oorspronkelijk een marechausseekazerne, is tijdens DDW voor de eerste keer volledig open voor publiek. Vorig jaar vormde de locatie al het decor van pop-uprestaurant Eat Drink Design, nu omvat de ruimte bijna 2600 vierkante meter boordevol design.

In de Kazerne verzorgt Edwin Severijn exclusieve, avondvullende designdiners voor kleine gezelschappen. In het nieuwe Loodsrestaurant kun je de hele week terecht voor verse espresso’s, truffels en lunch.

In de expo is actueel werk te zien van (internationaal) toptalent – met onder meer (Nederlandse) primeurs van BCXSY voor het Japanse Inframince, Nienke Sybrandy, Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk. Daarnaast lanceert Château de la Resle een nieuw label met werk van bijvoorbeeld Roderick Vos, presenteren Glamcult en You Are Here Modebelofte 2013 en pakt Weltevree uit met nieuw buitenmeubilair.

16 augustus 2013

Bruidsjurk van gerecycelde plastic bekers

RPC Tedeco-Gizeh Kenfig recyclede plastic bekers door er een bruidsjurk van te maken.

De jurk werd gemaakt voor Tracy Leahy, directeur van Mannvend, leverancier van plastic bekers.

Of het ook lekker zit?


29 juli 2013

Klimaatverandering op muziek gezet


Een compositie naar aanleiding van klimaatverandering. Bijzonder!

Student Daniel Crawford van de University of Minnesota verwerkte in een compositie voor cello de opwarming van de aarde . Hij zette de stijgende temperaturen in de jaren 1880 tot 2012 om in noten. Hij  hoopt dat hij hierdoor mensen kan informeren over klimaatverandering.

In het muziekstuk wordt elke noot aan een bepaald jaar gelinkt. De toonhoogte van de noot vertegenwoordigt de temperatuur van dat jaar. "Dus hele hoge noten geven een warmer jaar aan en lage noten een koeler jaar", legt Crawford uit. (bron Trouw.nl)
24 juli 2013

Alles gaat voor de wind, dankzij biomassa

Onlangs maakte het kabinet bekend dat de doelstelling om 16 procent duurzame energie op te wekken wordt verschoven van 2020 naar 2023. De EU-norm, die stelt dat in 2020 minimaal 14 procent van de verbruikte energie duurzaam is, wil de regering nog steeds halen. TNO stelde onlangs na een onderzoek in samenwerking met Universiteit Utrecht en onderzoeksinstituut ECN dat de Nederlandse economie en infrastructuur voornamelijk zijn gebaseerd op fossiele brandstoffen. Om dus de doelstelling van 2023 te halen, zal er moeten worden geïnvesteerd in de infrastructuur en zal de economie moeten worden omgevormd. Het lijkt erop dat de regering naar buiten toe het voornamelijk heeft over de rol van windenergie, terwijl biomassa een veel grotere rol speelt in Nederland. Biomassa is echter een stuk minder duurzaam dan windenergie. Het  is daarom de vraag of de Nederlandse regering wel helemaal eerlijk is door in hun communiqués continu over windenergie te spreken, terwijl biomassa de werkelijke ‘duurzame’ motor is.

Uit recent onderzoek blijkt dat in 2012 het aandeel van hernieuwbare energie in 2012 onder de 5 procent lag. Er moet dus nog een grote stap gemaakt worden voor de 16 procent in zicht is. Een ander opvallend feit  is dat van de 4,4 procent, driekwart afkomstig was uit biomassa. Deze vorm van energie wordt weliswaar tot de hernieuwbare energiebronnen gerekend, omdat deze CO² neutraal is, maar het is de vraag of het verbranden van biomassa wel tot de duurzame bronnen kan worden gerekend. Namelijk, er komt fijnstof vrij bij de verbranding, er worden fossiele brandstoffen gebruikt voor het kweken van het materiaal en de kans is aanwezig dat voedselprijzen stijgen wanneer bijvoorbeeld suikerriet wordt gebruikt als brandstof.

Toch noemt de regering biomassa niet al te vaak in hun persberichten. Windenergie zou volgens het nieuwe Energie Akkoord moeten zorgen voor een duurzame toekomst. Wanneer je echter bedenkt dat van de 4,4 procent nu een kwart afkomstig is van de wind, lijkt het niet logisch dat windenergie gaat zorgen voor een groot deel van de stroomvraag. De totale windcapaciteit wordt de komende jaren hooguit verdubbeld, maar dit zal (geschat) nog steeds maar voor een paar procent van de benodigde 16 procent kunnen zorgen. Sommige media lijken mee te werken aan charmeoffensief van de regering. Zo kopte Trouw onlangs:  Energieakkoord op hoofdlijnen rond: windmolens verdringen kolencentrales”. Het ironische van deze kop, is dat de paar kolencentrales die worden gesloten degenen zijn die geen biomassa kunnen mee stoken. Met andere woorden, er zal de komende jaren nog meer worden ingezet op het verbranden van biomassa. Er wordt namelijk een grote nieuwe kolencentrale gebouwd in het Groningse Eemhaven, die ook is ingericht op het verbranden van biomassa. Deze zal medio 2014 in bedrijf gaan, en zal dus ook bijdragen aan de ‘duurzame’ doelstelling.

Het zal een hele opgave worden om de duurzame doelstelling in 2023 te halen. De nadruk die nu door de regering en de media op windenergie wordt gelegd is onterecht. De cijfers van nu, en de plannen van de toekomst, wijzen erop dat biomassa de grootste bron van hernieuwbare energie is in Nederland, en dat ook het komende decennium zal blijven. Het verbranden van biomassa is CO² neutraal, en daarom een stuk milieuvriendelijker dan het gebruiken van fossiele brandstoffen, maar is op meerdere punten ‘viezer’ dan windenergie. Dit hoeft geen schande te zijn, maar het is wel tijd dat iedereen die waarheid onder ogen komt te zien.

Dit artikel is geschreven door Jelmer Koers. Voor zijn werk als webredacteur van verandervanenergie.nl volgt hij het dagelijkse energienieuws op de voet.

16 juli 2013

Hoe zien bedreigde plekken in de wereld er eigenlijk uit?

Fotograaf Michael Hall kreeg een 2007 een fietsongeluk waar hij lang van moest herstellen. Tijdens deze herstelperiode besloot hij zijn leven en energie te wijden aan één onderwerp: klimaatverandering.

Het levert een prachtig, maar tegelijkertijd donker document op met fantastische foto's van landschappen en mensen die bedreigd worden. Zoals deze foto van de Yangtze rivier in China.

Bekijk nog veel meer foto's op zijn blog

10 juli 2013

Wolkenkrabbers van hout

Architect Michael Green toont in deze TED-talk aan dat het bouwen met hout een geweldige oplossing is voor het verminderen van uitstoot van CO2, en het huisvesten van mensen op de wereld.

Hij ontwikkelde een systeem om wolkenkrabbers met hout te bouwen.

Om geïnspireerd te raken:


09 juli 2013

Gezinsauto op zonne-energie

Eigenlijk gek dat er niet meer aandacht voor was. Want het is nogal wat, een gezinsauto op zonne-energie. Met de naam Stella.

Studenten van de TU-Eindhoven werkten er een jaar aan.

Op een zonnige dag heeft de auto een actiradius van 600 km.

Tijdens de World Solar Challenge doet Stella mee aan de nieuwe categorie Cruiser Challenge.17 juni 2013

Vis-sculpturen uit lege PET-flessen

Ik kwam toevallig dit plaatje tegen. De vissen zijn gemaakt van lege PET-flessen en waren te zien tijdens de UN Conference on Sustainable Development (rio +20) in Rio de Janeiro in Brazilië.
Het zal een spektakel zijn geweest, want de vissen worden van binnenuit verlicht.