24 juli 2013

Alles gaat voor de wind, dankzij biomassa

Onlangs maakte het kabinet bekend dat de doelstelling om 16 procent duurzame energie op te wekken wordt verschoven van 2020 naar 2023. De EU-norm, die stelt dat in 2020 minimaal 14 procent van de verbruikte energie duurzaam is, wil de regering nog steeds halen. TNO stelde onlangs na een onderzoek in samenwerking met Universiteit Utrecht en onderzoeksinstituut ECN dat de Nederlandse economie en infrastructuur voornamelijk zijn gebaseerd op fossiele brandstoffen. Om dus de doelstelling van 2023 te halen, zal er moeten worden geïnvesteerd in de infrastructuur en zal de economie moeten worden omgevormd. Het lijkt erop dat de regering naar buiten toe het voornamelijk heeft over de rol van windenergie, terwijl biomassa een veel grotere rol speelt in Nederland. Biomassa is echter een stuk minder duurzaam dan windenergie. Het  is daarom de vraag of de Nederlandse regering wel helemaal eerlijk is door in hun communiqués continu over windenergie te spreken, terwijl biomassa de werkelijke ‘duurzame’ motor is.

Uit recent onderzoek blijkt dat in 2012 het aandeel van hernieuwbare energie in 2012 onder de 5 procent lag. Er moet dus nog een grote stap gemaakt worden voor de 16 procent in zicht is. Een ander opvallend feit  is dat van de 4,4 procent, driekwart afkomstig was uit biomassa. Deze vorm van energie wordt weliswaar tot de hernieuwbare energiebronnen gerekend, omdat deze CO² neutraal is, maar het is de vraag of het verbranden van biomassa wel tot de duurzame bronnen kan worden gerekend. Namelijk, er komt fijnstof vrij bij de verbranding, er worden fossiele brandstoffen gebruikt voor het kweken van het materiaal en de kans is aanwezig dat voedselprijzen stijgen wanneer bijvoorbeeld suikerriet wordt gebruikt als brandstof.

Toch noemt de regering biomassa niet al te vaak in hun persberichten. Windenergie zou volgens het nieuwe Energie Akkoord moeten zorgen voor een duurzame toekomst. Wanneer je echter bedenkt dat van de 4,4 procent nu een kwart afkomstig is van de wind, lijkt het niet logisch dat windenergie gaat zorgen voor een groot deel van de stroomvraag. De totale windcapaciteit wordt de komende jaren hooguit verdubbeld, maar dit zal (geschat) nog steeds maar voor een paar procent van de benodigde 16 procent kunnen zorgen. Sommige media lijken mee te werken aan charmeoffensief van de regering. Zo kopte Trouw onlangs:  Energieakkoord op hoofdlijnen rond: windmolens verdringen kolencentrales”. Het ironische van deze kop, is dat de paar kolencentrales die worden gesloten degenen zijn die geen biomassa kunnen mee stoken. Met andere woorden, er zal de komende jaren nog meer worden ingezet op het verbranden van biomassa. Er wordt namelijk een grote nieuwe kolencentrale gebouwd in het Groningse Eemhaven, die ook is ingericht op het verbranden van biomassa. Deze zal medio 2014 in bedrijf gaan, en zal dus ook bijdragen aan de ‘duurzame’ doelstelling.

Het zal een hele opgave worden om de duurzame doelstelling in 2023 te halen. De nadruk die nu door de regering en de media op windenergie wordt gelegd is onterecht. De cijfers van nu, en de plannen van de toekomst, wijzen erop dat biomassa de grootste bron van hernieuwbare energie is in Nederland, en dat ook het komende decennium zal blijven. Het verbranden van biomassa is CO² neutraal, en daarom een stuk milieuvriendelijker dan het gebruiken van fossiele brandstoffen, maar is op meerdere punten ‘viezer’ dan windenergie. Dit hoeft geen schande te zijn, maar het is wel tijd dat iedereen die waarheid onder ogen komt te zien.

Dit artikel is geschreven door Jelmer Koers. Voor zijn werk als webredacteur van verandervanenergie.nl volgt hij het dagelijkse energienieuws op de voet.

1 opmerking:

  1. Ik denk ook dat het nog een hele opgave gaat worden om de doelstelling te bereiken. Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van duurzame energie maar ik denk dat dit nooit aan de vraag naar stroom zal voldoen.

    BeantwoordenVerwijderen

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.