07 mei 2010

Aanbesteding koffieautomaten: case voor een duurzame toekomst

Koffie op het werk is belangrijk. Dat vinden werknemers en uiteraard ook koffieleveranciers. Het interessante is, dat het aanbesteden van koffieautomaten nu ineens een case lijkt te worden voor het wel of niet mogen vragen naar een keurmerk bij aanbestedingen. Mag dat nu wel of niet? Hoever willen betrokken partijen gaan om duurzamer inkopen van de grond te krijgen?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt dat de provincie Noord-Holland bij de aanbesteding van koffieautomaten niet in strijd met Europese regelgeving heeft gehandeld, zo meldt Binnenlands Bestuur. De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europese Hof vanwege deze aanbesteding. Meer achtergrondinformatie bij PianOo, het expertisecentrum voor aanbesteden.

De discussie over dit onderwerp maakt duidelijk dat er nog veel hapert aan de aanbestedingsprocedures. Veel stakeholders vragen om bonuspunten of andere manieren om de vraag naar duurzame producten in het inkoopproces te bevorderen. Tot nu toe worden bedrijven die investeren in duurzame producten niet beloond voor hun inspanningen. En met de huidige recessie zijn inkopers geneigd toch vooral in te kopen op prijs en niet per se op duurzaamheid.

Wat is er aan de hand?
De provincie Noord-Holland gunde een overheidsopdracht voor de levering en het beheer van koffiemachines via een openbare aanbesteding op EU-niveau. De Commissie ontving vervolgens een klacht over deze zaak en startte een onderzoek. Volgens de Commissie voldeed de aanbestedingsprocedure niet aan de eisen van de EU op het gebied van openbare aanbestedingen, met name ten aanzien van de technische specificaties en de selectie‑ en gunningscriteria.

De provincie vroeg namelijk de inschrijvers thee en koffie te leveren en heeft daarbij, in de technische specificaties, één of twee specifieke keurmerken genoemd, waaronder het Fair Trade keurmerk. Dit is niet toegestaan in het kader van overheidsopdrachten, aangezien daarmee tegen bepaalde inschrijvers wordt gediscrimineerd.
Verweer
De Europese Commissie stelde de Nederlandse regering hierom al op 14 mei 2009 in gebreke. In een brief aan de Europese Commissie van 14 augustus 2009, die nu deels openbaar is geworden, zegt de minister dat de provincie Noord-Holland naar haar oordeel niet in strijd met de aanbestedingsregels heeft gehandeld. Nederland zal in de Hofprocedure dan ook verweer voeren tegen het standpunt van de Europese Commissie.

Niet bindend
Volgens het ministerie heeft de provincie het keurmerk Max Havelaar niet bindend voorgeschreven en stond de aanbesteding dus ook open voor andere keurmerken. De uitgangspunten van het keurmerk Max Havelaar zijn vrij te raadplegen en onder leveranciers van koffie en thee algemeen bekend, aldus het ministerie.

Verder staat in de brief dat de door de provincie gehanteerde voorwaarde voor duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen geen selectiecriterium is, maar een bijzondere uitvoerings- of inschrijfvoorwaarde. En dat is toegestaan. En zelfs als de voorwaarde als selectiecriterium zou moeten worden aangemerkt is de gestelde voorwaarde aanbestedingsrechtelijk geoorloofd, aldus het ministerie.

Hier zal ik ongetwijfeld op terugkomen. Interessant om te volgen.

(bron: Binnenlands Bestuur en PianOo).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.