14 juni 2011

Facilitair manager hecht meer belang aan duurzaamheid

Duurzaamheid is voor de facilitair professional een groot goed. Maar liefst 58% van de professionals geeft aan bij voorkeur voor een duurzame organisatie te werken en 47% daarvan selecteert zijn werkgever zelfs op dit criterium.

Dit blijkt uit recent onderzoek onder 625 facilitair professionals, uitgevoerd door Integron in opdracht de campagne Slimme energie van Agentschap NL. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de facilitair professional een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd ziet om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen.

Het belang van duurzaamheid in facilitair management neemt toe. Volgens 69% van de ondervraagde facilitair professionals is duurzaamheid in het facilitair management tegenwoordig belangrijker dan in het verleden. Volgens 58% van de ondervraagden heeft de organisatie waarbinnen zij werkzaam zijn een duidelijke visie op duurzaamheid. Grotere organisaties zijn op dit punt wel verder dan kleinere. Het scheiden van afval (52%), energiebesparing (50%), digitalisering (48%) en klimaatregulatie (36%) zijn de belangrijkste elementen van de duurzame bedrijfsvoering.

Rol van de facilitair professional
Maar liefst 63% van de ondervraagde professionals geeft aan een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame bedrijfsvoering. Hoe hoger de functie, hoe groter de invloed, aldus de respondenten. De rol van de professional bestaat in grote mate uit het adviseren van collega’s en het creëren van bewustwording, daarnaast worden het treffen van energiebesparende maatregelen en duurzaam inkopen veel genoemd. Ook de rol van het Facilitair Bedrijf wordt vooral als adviserend beschouwd. Daarentegen ziet de facilitair professional zichzelf – na de directie en het management – als dé verantwoordelijke voor duurzaamheid in de bedrijfvoering.

Drijfveren en kansen
Volgens de facilitair professionals zijn betrokken werknemers (23%), een efficiëntere bedrijfsvoering (23%) en een positief imago (12%) de belangrijkste beweegredenen voor organisaties om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Voor de professionals zelf is het milieu de belangrijkste motivatie (40%). 32% van de respondenten zou echter graag meer aandacht aan het onderwerp willen besteden.

Een derde van de respondenten ziet dan ook kansen om de duurzame bedrijfsvoering binnen de eigen organisatie uit te breiden. Die kansen liggen vooral in het treffen van energiebesparende maatregelen en duurzaam gebouwbeheer. Ook afvalscheiding en duurzaam inkopen worden vaak genoemd. De reeds gerealiseerde acties bevinden zich eveneens op dit vlak; afval scheiden en recyclen (24%), treffen van energiebesparende maatregelen (22%) en duurzaam inkopen (8%).

Over Slimme energie
Met de campagne Slimme energie helpt Agentschap NL – NL Energie & Klimaat facilitair managers en gebouwbeheerders om energiebesparing in kantoren, zorg- en onderwijsinstellingen te realiseren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.