10 juni 2011

Schneider Electric en OVG werken samen aan verduurzamen gebouwen

Schneider Electric kondigt een strategisch partnership aan met projectontwikkelaar OVG voor verdere verduurzaming van gebouwen in Europa. OVG wil door de samenwerking en kennisdeling met Schneider Electric een technologisch grote stap voorwaarts maken in het verder verduurzamen van nieuwe en bestaande gebouwen.

De vraag naar energie-efficiënte gebouwen groeit sterk in Europa. Om het energieverbruik daadwerkelijk terug te dringen, is het essentieel dat energiemanagement vanaf de ontwerpfase bij projecten wordt betrokken. Schneider Electric en OVG zijn daarom een nauwe strategische samenwerking aangegaan om verduurzaming van gebouwen in Europa verder te bevorderen.

Klimaatneutraal
OVG is als projectontwikkelaar vooral gericht op duurzame nieuwbouw en herontwikkeling. Daarbij vormen vraagstukken rond milieu, sociaal culturele en financieel economische factoren de belangrijkste speerpunten. Het doel is om nieuwe projecten gedurende hun gehele levensloop klimaatneutraal te maken, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of betaalbaarheid. Om dit te behalen, werkt de ontwikkelaar nauw samen met marktleiders op elk specifiek technisch gebied. Zelf is OVG sinds 2007 als organisatie geheel klimaatneutraal.

Energiemanagement
Schneider Electric assisteert OVG bij de planvorming en het ontwerp, en neemt een pro-actieve rol op zich bij het implementeren van energiebeheertechnologieën. OVG krijgt op deze manier toegang tot de diepgaande kennis van Schneider Electric op het gebied van energiemanagement, waardoor de projectontwikkelaar zijn leiderschapspositie op het gebied van klimaatneutrale gebouwen verder kan uitbreiden.

BREEAM-NL-certificaat
OVG heeft in Nederland drie BREEAM-NL-certificaten met Excellent-score ontvangen, waaronder tevens de eerste Excellent-score die de Dutch Green Building Council in Nederland heeft uitgereikt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.