20 juli 2011

'Bouw leegstaande kantoren om tot datacenters'

De Nederlandse kantoormarkt wordt gekenmerkt door grootschalige leegstand. De overheid ontwikkelt geen beleid voor herontwikkeling van incourante panden. Bovendien willen veel bedrijven zich alleen op A-locaties vestigen. Volgens APC by Schneider Electric kan structureel leegstaande kantoorruimte echter prima worden ingezet om aan de vraag naar datacentercapaciteit te voldoen.

Van de 50 miljoen vierkante meter kantoorruimte die Nederland telt, staat 14 procent leeg. Dit percentage zal de komende jaren groeien doordat bedrijven steeds minder kantooroppervlakte nodig hebben en steeds vaker kiezen voor duurzame nieuwbouw. Leegstaande kantoorpanden moeten steeds vaker worden afgewaardeerd, met alle financiële gevolgen van dien.

Forse toename dataverkeer
Volgens Wim Hendriksen, country manager Benelux bij APC by Schneider, moet bij het tegengaan van leegstand beter worden gekeken naar mogelijkheden om vastgoed te herontwikkelen tot datacenters. De vraag naar servercapaciteit zal de komende jaren namelijk fors toenemen, zo stelt hij: 'De populariteit van sociale netwerkdiensten, cloud computing en smartphone-applicaties leidt tot een exponentiële groei in de hoeveelheid dataverkeer. Wij verwachten dat datacenters in 2050 verantwoordelijk zijn voor veertig procent van de mondiale energieconsumptie. Een vijfde deel van de grote Europese IT-bedrijven die hun datacentercapaciteit wil uitbreiden, geeft aan dit bij voorkeur in Nederland te doen, dus ook hier zullen datacenters worden bijgebouwd.'
Duurzame activiteiten
Bij het realiseren van een datacenter zijn zaken als bereikbaarheid, parkeervoorzieningen en zichtlocatie van minder belang dan voor de meeste andere bedrijven. Voor vastgoedontwikkelaars kan het daarom bijzonder interessant zijn om incourante kantoorgebouwen te herontwikkelen tot datacenter. Doordat datacenters steeds groener worden, sluit dit ook prima aan bij de wens van vastgoedeigenaren om duurzame activiteiten te ontplooien.

Groene datacenters
Wim Hendriksen: 'Door duurzame datacenters in leegstaand vastgoed te realiseren in plaats van in nieuwbouwpanden, snijdt het mes aan twee kanten. Het is financieel interessant en het levert in milieutechnisch opzicht winst op. De overheid kan dit stimuleren door vergunningsprocedures te versoepelen en door de fiscale aftrekbaarheid van afwaarderingsverlies alleen toe te staan voor gebouwen die duurzaam worden herontwikkeld, bijvoorbeeld tot een groen datacenter.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.