20 juli 2011

Duurzaamheidsverslag British Telecom

BT meldt in zijn onlangs gepubliceerde Sustainability Report 2011 dat het wereldwijde energieverbruik afgelopen jaar wederom met 2,5% gedaald is. Dit betekent dat BT zijn wereldwijde CO2-uitstoot met 39% heeft verminderd ten opzichte van 1997, dat geldt als startpunt.

Enkele andere punten uit het rapport:
  • Gebruik duurzame energie: Naast het reduceren van energieverbruik, werkt BT ook aan duurzame inkoop en het opwekken van zijn eigen energie onder andere door de bouw van zijn eigen windmolenpark en bekijkt het opties zoals zonnepanelen in het Verenigd Koninkrijk. BT is momenteel een van de grootste energie-afnemers in het VK (0,7% van de totale afname).
  • EU Code of Conduct: Het rapport vermeldt verder dat BT in Europa - vanaf 2015 - jaarlijks tot 25 TWh verwacht te besparen op energieverbruik in relatie tot breedband. BT is het eerste Britse bedrijf dat de EU Code of Conduct voor breedband energieverbruik heeft getekend waarin strenge eisen worden gesteld aan het energieverbruik van communicatie- en netwerkapparatuur.
  • Koolstofintensiteit: BT heeft zijn wereldwijde koolstofintensiteit (de verhouding tussen de energie- gebonden CO2-emissies (kg) en BT’s economische output) verder doen laten afnemen; een reductie van maar liefst 59% sinds 1997, dat als startpunt geldt. BT ligt hiermee op schema richting de doelstelling van 80% besparing tegen 2020.
  • Cruyff Foundation: BT Benelux kondigde begin dit jaar een tweejarige samenwerking aan met de Cruyff Foundation, die zich richt op het “Meedoen, Leren, Winnen” trainingsprogramma van de stichting. De Cruyff Foundation en BT hebben ook de gezamenlijke ambitie om het eerste Belgische ‘Cruyff Court’ te openen in de omgeving van Brussel
In de Benelux is, in navolging van het ondertekenen van de Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3), gedurende de tweede helft van 2010 een gedetailleerd energie-reductie plan ontwikkeld. Volgens dit plan wordt tussen 2009-2012 een verwachte besparing gehaald van bijna 17% - of 4% jaarlijks - meer dan twee keer zoveel als de afgesproken 2% binnen de MJA.

Dit bereikt BT onder andere door zijn datacenters (in Amsterdam en Nieuwegein) te koelen tot 25°C in plaats van 21°C, waardoor de noodzaak voor airconditioning en ventilatoren minder wordt. De maatregelen brengen BT’s CO2 uitstoot met bijna 3.900 ton naar beneden. De meest recente cijfers wijzen uit dat BT goed op schema ligt om de doelstellingen van de MJA te behalen; afgelopen jaar werd een reductie van bijna 4% (3,6%) gerealiseerd.

100% duurzame energie-inkoop
Al BT’s kantoren en datacenters in zowel Nederland als Belgie maken gebruik van groene energie. Ook is BT nog steeds volledig - zowel in Nederland als België - ISO 14001 gecertificeerd. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.