10 november 2014

Gebruik minder schaarse grondstoffen

De internationale beleidsontwikkeling moet zich richten op het ontwerpen en implementeren van regelgeving, zodat er minder schaarse grondstoffen worden gebruikt. Oproepen tot gedragsverandering zijn onvoldoende, dat concluderen drie wetenschappelijke auteurs op basis van onderzoek. Naar hun mening moet internationale regelgeving bevorderen dat schaarse grondstoffen, indien mogelijk, worden vervangen door andere, minder schaarse, stoffen. Aandacht verdient verder optimalisering of zelfs maximering van efficiënt materiaal gebruik, hergebruik en recycling.1000 jaar beschikbaar
De Verenigde Naties berekende dat de wereldbevolking in 2050 9 miljard bedraagt. Aanname is dat de bevolkingstoename op dat aantal zou kunnen stabiliseren. Een proces is duurzaam, wanneer het eeuwig door zou kunnen gaan. Dat is per definitie onmogelijk voor de winning van grondstoffen uit de aardkorst. Er is daarom – als benadering - gekozen voor een naar menselijke begrippen lange periode van 1000 jaar, voordat sprake zou mogen zijn van uitputting van een grondstof.

Het voorstel van de onderzoekers is om de duurzaamheidsdefinitie van de Brundtland-commissie als volgt te operationaliseren voor de duurzame winning van grondstoffen: De winning van een grondstof is duurzaam als een wereldbevolking van 9 miljard mensen kan worden voorzien van die grondstof gedurende een periode van minstens 1000 jaar, er van uitgaande dat de gemiddelde consumptie per hoofd van de bevolking gelijk is verdeeld over de landen in de wereld.

Richting geven aan milieubeleid
Het artikel wordt gepubliceerd in opmaat naar de Conferentie 'Richting geven aan milieubeleid in de 21e eeuw' dat op 11 december 2014 wordt georganiseerd door VVM.

Auteurs van het artikel zijn Ir. M.(Theo) Henckens, oud-project-directeur bij het adviesbureau DHV op het gebied van milieu- en waterstudies, Prof. Dr. P. (Peter) Driessen, hoogleraar environmental governance aan de universiteit van Utrecht en Prof. Dr. E. (Ernst) Worrell is hoogleraar op het gebied van de relaties tussen energie- en materiaalgebruik en milieu aan de universiteit van Utrecht.

1 opmerking:

  1. Ik denk dat er vanuit het oogpunt van duurzaamheidsbeheersing vooral ingespeeld moet worden op bewustwording van de mens. Als ik alleen al kijk naar nutteloze verspilling op veel kantoren dan zakt de moed je zowaar in de schoenen.

    BeantwoordenVerwijderen

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.